Palvelut

  • Uusien kohteiden maanrakennustyöt
  • Vanhojen kiinteistöjen salaojien ja sokkelien korjaukset
  • Sadevedet ja viemärikorjaukset
  • Sähko- ja valokuitukaivuu
  • Talvikunnossapito; teollisuuden ja varastojen lllmi-, hiekoitus-, harjaus- ja painepesutyöt
  • Sopimuskiinteistöjen nurmikonleikkuut
  • Kelvon kaukolömpökeskuksen palvelut
  • Teollisuuden talonmiespalvelut